Chính sách Quyền Riêng Tư và Chi tiết ứng dụng NewSky

NewSky là 1 ứng dụng Facebook của Trung Tâm Ngoại Ngữ NEWSKY nhằm giúp người dùng, học viên tiếp cận thông tin học ngoại ngữ đa dạng hơn, thông tin các khóa học chính xác và mới nhất.

Chính sách quyền riêng tư và chi tiết ứng dụng NewSky

Chính sách quyền riêng tư và chi tiết ứng dụng NewSky

1. Chính sách Quyền Riêng Tư:

  • Ứng dụng chỉ cần các thông tin cơ bản mà người dùng Facebook cung cấp như Họ Tên, ID người dùng.
  • Không yêu cầu các quyền quá sâu của người dùng Facebook tránh spam, ảnh hưởng người dùng như: đăng lên trang cá nhân, tag bạn bè, lấy ngày tháng năm sinh, số điện thoại, …
  • Ứng dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp những dịch vụ có ích, nên chỉ cần thông tin cơ bản từ Facebook để lưu trữ 1 cách tự nhiên, không xâm hại người dùng Facebook.

2. Chi tiết ứng dụng:

  • Ứng dụng CHAT BOT của Facebook Messenger cho phép người dùng trải nghiệm tốt hơn và được trả lời tin nhắn nhanh hơn trên fanpage Trung Tâm Ngoại Ngữ NEWSKY (https://www.facebook.com/NewskyEdu/). Ví dụ: người dùng được trả lời nhanh hơn thông tin về các khóa học Anh – Hàn – Hoa – Nhật, các câu chào hỏi, cám ơn, …
  • Đăng nhập ứng dụng bằng Facebook với thông tin cơ bản để lưu trữ lịch sử đăng nhập như ID người dùng.
  • Người dùng có thể tự chia sẻ các ảnh, bài viết bổ ích về trang cá nhân (nếu muốn)