NHỮNG CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY DÙNG

Dưới đây là những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết:

tienganh1-b3a67-4522-1420597161

A

 • According to …. :Theo…..
 • As far as I know,….. : Theo như tôi được biết,..

B

 • Be of my age : Cỡ tuổi tôi
 • Beat it : Đi chỗ khác chơi
 • Big mouth: Nhiều chuyện
 • By the way: À này
 • Be my guest : Tự nhiên
 • Break it up : Dừng tay
 • But frankly speaking, .. :Thành thật mà nói

C

 • Come to think of it : Nghĩ kỹ thì
 • Can’t help it : Không thể nào làm khác hơn
 • Come on : Thôi mà gắng lên, cố lên
 • Cool it : Đừng nóng
 • Come off it: Đừng xạo
 • Cut it out : Đừng giỡn nữa, ngưng lại

D

 • Dead End : Đường cùng
 • Dead meat: Chết chắc
 • Down and out : Thất bại hoàn toàn
 • Down the hill : Già
 • For what : Để làm gì?
 • What for? : Để làm gì?
 • Don’t bother : Đừng bận tâm
 • Do you mind : Làm phiền
 • Don’t be nosy : Đừng nhiều chuyện

E

F

 • For better or for worst : Chẳng biết là tốt hay là xấu

J

 • Just for fun : Giỡn chơi thôi
 • Just looking : Chỉ xem chơi thôi
 • Just kidding / just joking : Nói chơi thôi

G

 • Good for nothing : Vô dụng
 • Go ahead : Đi trước đi, cứ tự nhiên
 • God knows : Trời biết
 • Go for it : Hãy thử xem

K

 • Keep out of touch : Đừng đụng đến

H

 • Hang in there/ Hang on : Đợi tí, gắng lên
 • Hold it : Khoan
 • Help yourself : Tự nhiên
 • Take it easy : Từ từ

I

 • I see : Tôi hiểu
 • it’s all the same : Cũng vậy thôi mà
 • I ‘m afraid : Rất tiếc tôi…
 • It beats me : Tôi chịu (không biết)

L

 • Last but not least :Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
 • Little by little : Từng li, từng tý
 • Let me go : Để tôi đi
 • Let me be : Kệ tôi
 • Long time no see :Lâu quá không gặp

M

 • Make yourself at home : Cứ tự nhiên
 • Make yourself comfortable : Cứ tự nhiên
 • My pleasure : Hân hạnh

O

 • out of order: Hư, hỏng
 • out of luck : Không may
 • out of question: Không thể được
 • out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình
 • out of touch : Không còn liên lạc
 • One way or another : Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • One thing lead to another : Hết chuyện này đến chuyện khác

P

 • Piece of cake : Dễ thôi mà, dễ ợt
 • Poor thing : Thật tội nghiệp

N

 • Nothing : Không có gì
 • Nothing at all : Không có gì cả
 • No choice : Hết cách,
 • No hard feeling : Không giận chứ
 • Not a chance : Chẳng bao giờ
 • Now or never : ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ
 • No way out/ dead end : không lối thoát, cùng đường
 • No more : Không hơn
 • No more, no less : Không hơn, không kém
 • No kidding ? : Không nói chơi chứ ?
 • Never say never : Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • none of your business :Không phải chuyện của anh
 • No way : Còn lâu
 • No problem : Dễ thôi
 • No offense: Không phản đối

S

 • So? : Vậy thì sao?
 • So So : Thường thôi
 • So what? : Vậy thì sao?
 • Stay in touch : Giữ liên lạc
 • Step by step : Từng bước một
 • See ? : Thấy chưa?
 • Sooner or later : Sớm hay muộn
 • Shut up ! : Im Ngay

T

 • That’s all : Có thế thôi, chỉ vậy thôi
 • Too good to be true : Thiệt khó tin
 • Too bad : Ráng chiụ
 • The sooner the better : Càng sớm càng tốt
 • Take it or leave it: Chịu hay không

Y

 • You see: Anh thấy đó

W

 • Well? : Sao hả?
 • Well Then : Như vậy thì
 • Who knows : Ai biết
 • Way to go : Khá lắm, được lắm
 • Why not ? : Tại sao không ?
 • White lie : Ba xạo

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!