20 CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

van-hoa-kinh-doanh-peru_2

1.Absolutely.

(Dùng để trả lời ) Đúng thế , vậy đó, đương nhiên rồi, chắc là vậy rồi .
2.Absolutely impossible

Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó .
3.All I have to do is learn English

Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh.
4.Are you free tomorrow?

Ngày mai cậu rảnh không?
5.Are you married?

Ông đã lập gia đình chưa?
6.Are you used to the food here?

Cậu ăn có quen đồ ăn ở đây không ?
7.Be careful

Cẩn thận/ chú ý
8.Be my guest

Cứ tự nhiên / đừng khách sáo !
9.Better late than never

Đến muộn còn tốt hơn là không đến .
10.Better luck next time

Chúc cậu may mắn lần sau.
11.Better safe than sorry

Cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót lớn .
12.Can I have a day off?

Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?
13.Can I help?

Cần tôi giúp không ?
14.Can I take a message?

Có cần tôi chuyển lời không ?
15.Can I take a rain check?

Cậu có thể mời mình bữa khác được không?
16.Can I take your order?

Ông muốn chọn món không ?
17.Can you give me a wake-up call?

Cậu có thể gọi điện đánh thức mình dậy không?
18.Can you give me some feedback?

Anh có thể nêu một vài đề nghị cho tôi được không ?
19.Can you make it?

Cậu có thể tới được không?
20.Can I have a word with you?

Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?

Trung tâm tiếng Anh TpHCM NEWSKY sưu tầm và tổng hợp