LỊCH THI TOEIC 2015

LỊCH THI và CÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC 2015

TOEIC là bằng quốc tế trong môi trường sử dụng tiếng Anh, Các kì thi TOEIC được tổ chức nhằm giúp người học tiếng Anh kiểm tra và xác nhận trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình trong môi trường quốc tế một cách nhanh chóng, khách quan và chính xác nhất.

Tại Việt Nam hiện nay mới có duy nhất IIG Vietnam cung cấp thi và cấp bằng chuẩn quốc tế. TOEIC là một trong những kỳ thi luôn được IIG sắp xếp, tổ chức thi thường xuyên. Để tiện cho việc theo dõi, sắp xếp quá trình và thời gian thi lấy chứng chỉ TOEIC, Trung tâm ngoại ngữ Newsky cập nhật đến bạn đọc lịch thi TOEIC 2015 tại TP.HCM đầy đủ và chính xác nhất dưới đây:

Lịch thi TOEIC 2015

Bài thi

Ngày thi

Giờ thi

Ngày trả kết quả

TOEIC

2015-09-15

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-16

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-17

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-18

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-20

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-21

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-22

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-23

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-24

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-25

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-26

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-27

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-28

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-29

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-09-30

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-01

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-02

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-04

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-05

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-06

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-07

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-08

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-09

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-10

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-11

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-12

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-13

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-14

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-15

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-16

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-17

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-18

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-19

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-20

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-21

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-22

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-23

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-25

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-26

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-27

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-28

Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-29

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-30

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

TOEIC

2015-10-31

Sáng: 07:30 – Chiều: 13:00

Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

 

ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEIC

Thí sinh trực tiếp đến đăng ký và mang theo :

– Bản gốc Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu (HC) còn hạn sử dụng (CMND nguyên bản không rách/mờ thông tin, dấu giáp lai rõ ràng, không ép lại).

– Ba (03) ảnh 3*4 chụp không quá 03 tháng (Không dùng ảnh scan, ảnh can thiệp kỹ thuật số), sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh, số CMND.

– Lệ phí thi: 765 000 VNĐ

Thí sinh đăng ký muộn nhất trước 01 ngày thi (nếu còn chỗ).

Đăng ký thi:

Thí sinh vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

– Bước 1: Thí sinh nộp cho bộ phận đăng ký thi các giấy tờ theo đúng những yêu cầu quy định về thủ tục đăng ký thi.

– Bước 2: Thí sinh lựa chọn & xác nhận ngày thi phù hợp.

– Bước 3: Sau khi được kiểm tra, thí sinh điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi (giữa hai lần thi trên cùng một loại bài thi phải cách nhau tối thiểu 05 ngày làm việc).

– Bước 4: Thí sinh nộp lệ phí thi, cán bộ đăng ký đóng dấu phiếu đăng ký dự thi.

– Bước 5: Thí sinh ký Phiếu thu & nhận lại liên 2 Phiếu đăng ký dự thi, CMND/HC, tài liệu hướng dẫn thi.

– Bước 6: Thí sinh lắng nghe cán bộ đăng ký thi dặn dò & hoàn tất thủ tục đăng ký thi.

Khi đi thi, Thí sinh mang theo:

– Phiếu đăng ký dự thi.

– CMND (hoặc hộ chiếu) bản gốc và các giấy tờ khác nếu được cán bộ tiếp nhận đăng ký yêu cầu.

*Chú ý:

– Thí sinh không mang theo vật dụng cá nhân đến địa điểm thi.

– Khi đến thi, nếu thí sinh không mang đúng giấy tờ tùy thân theo quy định sẽ không được vào phòng thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

Theo dõi lịch thi thường xuyên, củng cố kiến thức và các phương pháp làm bài thi TOEIC hiệu quả. Với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi TOEIC cùng các phương pháp dạy học hiệu quả, chúng tôi tự tin hỗ trợ các bạn học viên đạt được kết quả cao trong các bài thi lấy chứng chỉ TOEIC.

Theo TOEIC.com.vn

Tổng hợp bởi Ngoại Ngữ Newsky

HỌC LUYỆN THI TOEIC 450