LỊCH THI TOEFL iTP 2015

LỊCH THI TOEFL iTP 2015

IIG Việt Nam thông báo lịch thi Lịch thi TOEFL iTP năm 2015. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngày thi hoặc lịch thi các sản phẩm khác. Vui lòng truy cập website IIG Việt Nam: http://iigvietnam.com

– Tại Hà Nội: Sáng thứ 3 hàng tuần

– Tại Đà Nẵng: Sáng thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng

– Tại TP Hồ Chí Minh: Sáng thứ 4 hàng tuần

KẾT QUẢ BÀI THI TOEFL ITP

– Thí sinh sẽ được nhận  Phiếu điểm (SCORE REPORT), cùng với một thư xác nhận của IIG Việt Nam tại địa điểm thi sau 5 ngày làm việc.

– Thí sinh chỉ nhận 01 (một) Phiếu điểm duy nhất, không cấp bản sao. Trên Phiếu điểm có tên đơn vị tổ chức kì thi, thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm.

– Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP:

Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3

– Thang điểm: từ 310 đến 677 điểm

Điểm số TOEFL ITP được quy đổi sang Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) như sau:

TOEFL ITP <337 337 450 500 627
Cấp độ CEFR A1 A2 B1 B2 C1

Điểm số TOEFL ITP được tham chiếu sang khung Năng lực Ngoại ngữ (NLNN) Việt Nam như sau:

TOEFL ITP <337 337 450 500 627 >627
Khung NLNN Việt Nam Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6

Theo IIG Vietnam

Tổng hợp bởi Ngoại Ngữ NEWSKY

Học luyện thi TOEFL iTP