Các cụm từ thông dụng đi với DO, MAKE, HAVE, TAKE, GO, GET

do-make-have

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!