Nội động từ và Ngoại động từ

Trong tiếng Anh bạn thường được nghe đến ngoại động từ và nội động từ. Vậy chúng là gì và sự khác nhau giữa chúng là gì?

PICTURE 2

Nội động từ (Intransitive Verb)  

Ngoại động từ (Transitive Verb)

 

–       Nội động từ diễn tả hành động của chủ thể không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào, không có hoặc không cần Bổ ngữ trực tiếp để tạo thành 1 câu có nghĩa.

–         1 số nội động từ như: go, sit, run, lie…

Ví dụ:

I want to sit here (Tôi muốn ngồi đây).

Trong câu này, “I” là chủ thể, “sit” là nội động từ, đằng sau “sit” không có đối tượng nào bị tác động lên.

She went to the zoo yesterday (Cô ấy đi đến sở thú ngày hôm qua).

“She” là chủ thể của hành động, “went” là động từ, sau “went” không có đối tượng bị tác động lên.

 

–         Ngoại động từ chỉ các hành động chủ thể tác động đến một đối tượng khác. Ngoại động từ không đi một mình mà phải đi kèm theo một bổ ngữ trực tiếp để thành một câu có nghĩa.

–         1 số ngoại động từ: buy, make, give, send…

Ví dụ:

My father bought a car.

Bố của tôi mua một chiếc xe ô tô.

“My father” là chủ thể của hành động “bought”, sau ngoại động từ “bought” là đối tượng bị tác động đến “car” (mua cái gì – mua xe ô tô)

He has sent a letter to them.

Anh ấy vừa gửi một bức thư tới họ.

“He” là chủ thể của hành động “sent”, sau ngoại động từ “sent” là đối tượng được tác động: “a letter” (gửi cái gì – gửi thư)

 

 

Các động từ vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

Answer, ask, help, read, touch, wash, ring, stop, write, break, help…

 

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM