LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC-CNTT

LUYỆN THI  CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TIN HỌC

ĐỐI TƯỢNG

KHÓA HỌC

  • Luyện thi chứng chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin cơ bảnnâng cao

NỘI DUNG KHÓA HỌC