Từ vựng tiếng Hàn về thời gian

Từ vựng tiếng Hàn về thời gian gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày để nói về Từ vựng tiếng Hàn về ngày lễ và ngày kỷ niệm, nói về giờ học, về sinh hoạt, về dự định cá nhân, để kể chuyện….Một danh sách tổng hợp tất cả Từ vựng tiếng Hàn về thời gian là rất cần thiết nhằm giúp các bạn hệ thống một cách khoa học và nhớ lâu nhất.

 1. 시간: thời gian
 2. 세월: ngày tháng, thời gian, tháng năm
 3. 날짜: ngày tháng
 4. 일시: ngày giờ
 5. 과거: quá khứ
 6. 현재: hiện tại
 7. 미래: tương lai
 8. 그제/ 그저께: hôm kia
 9. 어제:. hôm qua
 10. 오늘: hôm nay
 11. 내일: ngày mai
 12. 모레: ngày kia
 13. 글피: ngày kìa
 14. 해: năm
 15. 작년: năm ngoái
 16. 올해 / 금년: năm nay
 17. 내년 /다음해: năm sau
 18. 내후년: năm sau nữa
 19. 해당: theo từng năm
 20. 연초: đầu năm
 21. 연말: cuối năm
 22. 달: tháng
 23. 지난달: tháng trước
 24. 이번달: tháng này
 25. 다음달: tháng sau
 26. 월/ 개월: tháng
 27. 초순: đầu tháng
 28. 중순: giữa tháng
 29. 월말: cuối tháng
 30. 주: tuần
 31. 이번주: tuần này
 32. 지난주: tuần trước
 33. 다음주: tuần sau
 34. 주말: cuối tuần
 35. 이번주말: cuối tuần này
 36. 지난주만: cuối tuần trước
 37. 다음주말: cuối tuần sau
 38. 주일 / 일주일: một tuần
 39. 요일: thứ
 40. 월요일: thứ 2
 41. 화요일: thứ 3
 42. 수요일: thứ 4
 43. 목요일: thứ 5
 44. 금요일: thứ 6
 45. 토요일: thứ 7
 46. 일요일: chủ nhật
 47. 매일 / 날마다: hàng ngày
 48. 매주: hàng tuần
 49. 매달/ 매월: hàng tháng
 50. 매년: hàng năm
 51. 주말마다: mỗi cuối tuần
 52. 일주일 한 번: mỗi tuần một lần

Bây giờ các bạn đã có vốn từ vựng về ngày tháng năm được rồi. Chúc các bạn học tốt.

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Cung Hoàng Đạo

>> Xem thêm: 7 Quy tắc nói tiếng Hàn hiệu quả