Từ vựng tiếng Hàn về cung hoàng đạo

양자리: cung Bạch Dương

황소자리: cung Kim Ngưu

쌍둥이자리: cung Song Tử

게자리: cung Cự Giải

사자자리: cung Sư Tử

처녀자리: cung Xử Nữ

천칭자리: cung Thiên Bình

정갈자리: cung Thần Nông

사수자리 (궁수자리): cung Nhân Mã

염소자리: cung Ma Kết

물병자리: cung Bảo Bình

물고기자리:cung Song Ngư

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn chỉ cảm xúc, tâm trạng

>> Xem thêm: Giao tiếp bằng tiếng Hàn khi mua sắm

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!