MỘT SỐ CỤM TỪ VỀ QUẦN ÁO

Tu-vung-tieng-Anh-ve-thoi-trang

be wearing a new outfit/bright colours/fancy dress/fur/uniform

đang mặc một bộ đồ mới/màu sáng/áo váy cầu kỳ/lông thú/đồng phục

be (dressed) in black/red/jeans and a T-shirt/your best suit/leather/silk/rags (= very old torn clothes)

mặc màu đen/đỏ/jeans và một áo thun/bộ vest xịn nhất/da thuộc/lụa/giẻ rách

be dressed for work/school/dinner/a special occasion

mặc đồ cho công việc/trường học/bữa tối/dịp đặc biệt

be dressed as a man/woman/clown/pirate

ăn mặc như một người đàn ông/phụ nữ/người hề/hải tặc

wear/dress in casual/designer/second-hand clothes

mặc đồ bình dân/quần áo thiết kế/đồ đã qua sử dụng

wear jewellery/accessories/a watch/glasses/contact lenses/perfume

đeo nữ trang/phụ kiện/đồng hồ/mắt kính/kính áp tròng/nước hoa

have a cowboy hat/red dress/blue suit on

có trên người một cái nón cao bồi/váy đỏ/bộ vest xanh

put on/take off your clothes/coat/shoes/helmet

mặc vào/cởi quần áo/áo khoác/giày/nón bảo hiểm

pull on/pull off your coat/gloves/socks

kéo áo khoác/găng tay/tất lên/xuống

change into/get changed into a pair of jeans

thay ra và mặc vào một chiếc quần jeans

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!