Từ vựng tiếng Hàn về Nông Nghiệp

Dành cho các bạn muốn học từ vựng chuyên ngành đây. NEWSKY tổng hợp và chia sẻ cho các bạn danh sách 144 Từ vựng tiếng Hàn về nông nghiệp phục vụ cho ngành học của bạn. Cùng học nhé!

 1. 개량종: giống lai
 2. 가축: gia súc
 3. 가마니: cái rổ
 4. 가마: cái bao
 5. 여물통: Máng ăn ( Cho vật nuôi)
 6. 울타리 안으로 몰아넣다: Bãi quây gia súc
 7. 말: Con ngựa
 8. 일렬: hàng cây
 9. 콤바인: Máy liên hiệp, máy đập giập
 10. 들판: Cánh đồng
 11. 트랙터: Máy kéo
 12. 쇠스랑: cây xỉa (rơm rạ khô )
 13. 건초: Cỏ khô
 14. 가축: gia súc
 15. 울터리: hàng rào
 16. 농가 마당: Sân nuôi gà vịt quanh nhà kho
 17. 농부: Người chủ trại
 18. 목초지: Đồng cỏ
 19. 헛간: kho thóc
 20. 가축 사료 지하 저장고: tháp ủ thức ăn
 21. 농가: trang trại
 22. 과수: Cây ăn quả
 23. 과수원: Vườn cây ăn quả
 24. 허수 아비: Người rơm
 25. 거위: Ngỗng
 26. 트랙터: Máy kéo
 27. 새끼양: Cừu non
 28. 사과 나무: Cây táo
 29. 양: Cừu
 30. 논밭: Ruộng đất
 31. 염소: Dê núi
 32. 짜다: Vắt
 33. 닭장: Ổ gà
 34. 갈다: Trồng trọt
 35. 암닭: Gà mái
 36. 따다: Hái
 37. 돼지: Lợn
 38. 수확하다: Thu hoạch
 39. 말: Ngựa
 40. 문: Cửa
 41. 수닭: Gà trống
 42. 들: Đồng ruộng
 43. 당나귀: Lừa
 44. 농부: Nông dân
 45. 암소: Bò cái
 46. 소: bò
 47. 농장집: Nhà Nông
 48. 사닥다리: Cái thang
 49. 흉년 (흉작): năm mất mùa
 50. 호미: cái cuốc
 51. 허수아비: bù nhìn
 52. 해초: rong biển
 53. 해역: hải vực
 54. 한류: dòng nước lạnh
 55. 품년 (풍작): năm được mùa
 56. 축산폐수: nước thải súc sản
 57. 축산업자: người kinh doanh súc sản
 58. 채소: rau
 59. 종자: hạt giống, nòi giống
 60. 잡곡: tạp cốc
 61. 임업: lâm nghiệp
 62. 임산물: lâm sản vật
 63. 이모작: hai vụ, hai mùa trong năm
 64. 원양어업: ngành đánh cá viễn dương
 65. 원양어선: thuyền cá viễn dương
 66. 우시장: chợ trâu bò, chợ thịt
 67. 외양간: chuồng bò
 68. 염전: ruộng muối
 69. 어획량: lượng thu hoạch cá
 70. 어획: thu hoạch cá
 71. 어항: cảng cá
 72. 어업: ngư nghiệp
 73. 어시장: chợ cá
 74. 어선: thuyền đánh cá
 75. 어부: ngư phủ
 76. 어류: loại cá
 77. 양치기: nuôi cừu
 78. 양잠업: nghề nuôi tằm
 79. 양어장: bãi nuôi cá
 80. 양식하다: nuôi trồng
 81. 양식장: trại nuôi trồng
 82. 양식업: nghề nuôi trồng
 83. 양봉업-: nghề nuôi ong
 84. 양돈업: nghề nuôi heo
 85. 양계장: trại nuôi gà
 86. 양계업: nghề nuôi gà
 87. 알곡: hạt ngũ cốc
 88. 수산업: ngành thủy hải sản
 89. 수산시장: chợ thủy sản
 90. 수산물: thủy hải sản
 91. 삼모작: ba vụ trồng trong một năm
 92. 사육하다: nuôi lấy thịt
 93. 사료: thức ăn gia súc
 94. 비옥하다: phì nhiêu
 95. 비료: phân bón
 96. 비닐하우스: nhà ni lông
 97. 볍씨: hạt thóc
 98. 벼농사: trông lúa
 99. 방아: cái cối
 100. 바다낚시: câu cá biển
 101. 민물낚시: câu cá nước ngọt
 102. 미끼: mồi, miếng mồi
 103. 물고기: cá
 104. 목축업: nghề súc sản
 105. 목초지: trang trại cỏ
 106. 목장: trang trại nuôi
 107. 모내기: gieo mạ
 108. 도살장: lò mổ
 109. 도살: giết mổ gia súc
 110. 누에치기: nuôi tằm
 111. 농축산물: hàng nông súc sản
 112. 농장: nông trường
 113. 농작물: cây công nghiệp
 114. 농원: nônng trường, trang trại
 115. 농업용수: nước dùng cho nông nghiệp
 116. 농어민: nông ngư dân
 117. 농약: thuốc trừ sâu
 118. 농사일: việc đồng áng
 119. 농민 (농부, 농사꾼): nông dân
 120. 농기구: máy làm nông
 121. 농가: nhà nông
 122. 낫: cái liềm
 123. 난류: dòng nước ấm
 124. 낚싯줄: dây câu
 125. 낚싯밥: mồi câu
 126. 낚싯대: cần câu
 127. 낚시질: câu cá
 128. 낚시꾼: người đi câu
 129. 낚시: câu cá
 130. 낙농업: ngành nuôi gia súc lấy sữa
 131. 기름지다: màu mỡ, phì nhiêu
 132. 기르다: nuôi
 133. 근해어업: đánh bắt ven bờ
 134. 그루갈이 (이모작): trồng hai vụ
 135. 귀농: về làm vườn
 136. 과수원: vườn hoa quả
 137. 공구: công cụ
 138. 곡물: ngũ ,cốc
 139. 고기잡이: cái lưới, dụng cụ bắt cá
 140. 경작지: đất canh tác
 141. 건조장: sân phơi
 142. 건어물: cá khô
 143. 거름: phân bón
 144. 갯벌: ruộng vừng

Chúc các bạn học tốt.

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Thành thị

>> Xem thêm: Tiếng Hàn giới thiệu bản thân

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?