Từ vựng tiếng Hàn về May Mặc

Chuyên mục Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành chủ đề may mặc dành cho các bạn yêu thích hay muốn tìm hiểu hoặc hiện đang xuất khẩu lao động trong các công ty về may mặc nhé.

 1. 봉제: ngành may
 2. 봉제공장: nhà máy may
 3. 봉제틀: máy may (các loại máy may nói chung)
 4. 자수: thêu, hàng thêu
 5. 코바늘 뜨개질: sợi đan bằng kim móc
 6. 코바늘: que đan móc (dùng trong đan len, thêu móc)
 7. 직조: dệt

Từ vựng về CÔNG ĐOẠN, THAO TÁC trong may mặc

 1. 재단 (하다): cắt
 2. 재단사: thợ cắt
 3. 재단판: bàn cắt
 4. 재단기: máy cắt
 5. 아이롱(하다): là, ủi
 6. 아이롱사: thợ là, ủi
 7. 아이롱대: bàn là, ủi
 8. 미싱(하다): may
 9. 미싱사: thợ may
 10. 미싱기: máy may
 11. 미싱가마: ổ (máy may)
 12. 특종미싱: máy chuyên dụng
 13. 연단기: máy cắt đầu xà
 14. 오바: vắt sổ, máy vắt sổ
 15. 오바사: thợ vắt sổ.
 16. 삼봉: xử lý phần gấu áo, tay
 17. 작업지시서: tài liệu kĩ thuật
 18. 자재카드: bảng màu
 19. 스타일: mã hàng
 20. 품명: tên hàng
 21. 원단: vải chính
 22. 안감: vải lót
 23. 배색: vải phối
 24. 심지: mếch
 25. 아나이도: alaito
 26. 지누이도: chỉ chắp
 27. 스테치사: chỉ diễu
 28. 다데테이프: mếch cuộn thẳng
 29. 바이어스테이프: mếch cuộn chéo
 30. 암흘테이프: mếch cuộn nách
 31. 양면테이프: mếch cuộn hai mặt
 32. 지퍼: khóa kéo
 33. 코아사: chỉ co dãn
 34. 니켄지퍼: khóa đóng
 35. 스넷: cúc dập
 36. 리뱃: đinh vít
 37. 아일렛: ure
 38. 매인라벨: mác chính
 39. 캐어라벨: mác sườn
 40. 품질보증택: thẻ chất lượng
 41. 사이트라밸: mác cỡ
 42. 우라: mặt trái của vải
 43. 오무데: mặt phải của vải
 44. 단추: khuy, nút áo
 45. 단추를 끼우다: cài nút áo
 46. 단추를 달다: đơm nút áo
 47. 보자기: vải bọc ngoài
 48. 밑단: gấu áo
 49. 주머니: túi
 50. 몸판: thân áo
 51. 앞판:  thân trước
 52. 뒤판:  thân sau
 53. 에리(깃): cổ áo
 54. 소매:  tay áo
 55. 긴소매 (긴판) : tay dài
 56. 반판: tay ngắn
 57. 부소매 (칠부소매): tay lửng
 58. 솔기: đường nối

Từ vựng về DỤNG CỤ, VẬT LIỆU trong may mặc

 1. 조가위: kéo cắt chỉ
 2. 바늘:  kim may
 3. 바늘에 실을 꿰다: xâu kim, xỏ chỉ…
 4. 마름자: thước đo quần áo
 5. 부자재: nguyên phụ liệu
 6. 족가위: kéo bấm
 7. 샤프:  bút chì kim
 8. 샤프짐: ruột chì kim
 9. 칼:dao
 10. 지우개: hòn tẩy
 11. 송굿:dùi
 12. 줄자: thước dây
 13. 바보펜: bút bay màu
 14. 시로시펜: bút đánh dấu
 15. 색자고: phấn màu
 16. 손바늘: kim khâu tay
 17. 실: chỉ
 18. 미싱바늘: kim máy may
 19. 오바로크바늘: kim vắt sổ
 20. 나나인치바늘: kim thùa bằng
 21. 스쿠이바늘: kim vắt gấu
 22. 북집: thoi
 23. 보빙알: suốt
 24. 재단칼: dao cắt
 25. 넘버링: sổ
 26. 노로발: chân vịt
 27. 스풀 실: ống chỉ
 28. 바늘 겨레: gối cắm kim (của thợ may)
 29. 핑킹 가위: kéo răng cưa
 30. 패턴 조각, 양식조각: mảnh mô hình
 31. 패턴, 양식: mẫu, mô hình
 32. 헛기침 바인딩: đường viên, đường vắt sổ (áo, quần)
 33. 스냅:  móc cài, khuôn kẹp
 34. 땀: mũi khâu, mũi đan, mũi thêu
 35. 핀: ghim
 36. 골무:  đê bao tay (dùng để bảo vệ ngón tay khi khâu bằng tay)
 37. 털실:  sợi len, sợi chỉ len
 38. 타래:  một bó, một cuộn (len)
 39. 뜨개질 바늘: cây kim đan (dùng trong đan len)
 40. 바늘끝: mũi kim

Chúc các bạn học tiếng Hàn thật tốt.

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Món Ăn

>> Xem thêm: Từ vựng về tính cách trong tiếng Hàn