NẾU CÓ 1 NGÀY 如 果 有 一 天

Bản tiếng trung

如果有一天,你发现母亲的厨房不再像以前那么干净了; 如果有一天,你发现母亲的菜太成太难吃; 如果有一天,你发现父亲看电视看着看着睡着了; 如果有一天, 你发现父母不再爱吃脆脆的水彩水果了; 如果有一天你发现他们反应慢了; 如果有一天, 你发现吃饭的时候他们总是咳嗽。。。。

如果有这么一天,我 要告诉你:你的父母真的已经老了,需要别人照顾了。

每个人都会老,父母比我们先老, 我 们应该照顾他们, 关心他们。 他们可能会很多事都做不好, 如果房间有味儿, 可能他们自己他闻不到, 请千万不要嫌他们脏或嫌现他们臭。 他们不再爱洗澡的时候, 请一定抽空儿帮他们洗洗身体, 因为他们自己可能洗不干净, 我 你们在享受实物的时候, 请给他们准备一小碗容易吃的, 因为有些东西他们不爱吃可能是因为牙齿咬不动了。

从我们出生开始,父母就在不停的忙碌,教我们生活的基本能力, 把人生的经验告诉我们, 还让我们读书学习。。。所以,如果有一天,他们真的动不了了, 我 们 要记住, 看父母就是看自己的未来。 如果有一天, 你像他们一样老师, 你 希望怎么过?

NẾU CÓ 1 NGÀY 如 果 有 一 天

NẾU CÓ 1 NGÀY 如 果 有 一 天

Bản pinyin

Rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de chúfáng bù zài xiàng yǐqián nàme gānjìngle; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de cài tài chéng tài nán chī; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn fùqīn kàn diànshì kànzhe kànzhe shuìzhele; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn fùmǔ bù zài ài chī cuì cuì de shuǐcǎi shuǐguǒle; rúguǒ yǒu yītiān nǐ fāxiàn tāmen fǎnyìng mànle; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn chīfàn de shíhòu tāmen zǒng shì késòu….
Rúguǒ yǒu zhème yītiān, wǒ yào gàosù nǐ: Nǐ de fùmǔ zhēn de yǐjīng lǎole, xūyào biérén zhàogùle.
Měi gèrén dūhuì lǎo, fùmǔ bǐ wǒmen xiān lǎo, wǒmen yīnggāi zhàogù tāmen, guānxīn tāmen. Tāmen kěnéng huì hěnduō shì dōu zuò bù hǎo, rúguǒ fángjiān yǒu wèi er, kěnéng tāmen zìjǐ tā wén bù dào, qǐng qiān wàn bùyào xián tāmen zàng huò xián xiàn tāmen chòu. Tāmen bù zài ài xǐzǎo de shíhòu, qǐng yīdìng chōukòng er bāng tāmen xǐ xǐ shēntǐ, yīnwèi tāmen zìjǐ kěnéng xǐ bù gānjìng, wǒ nǐmen zài xiǎngshòu shíwù de shíhòu, qǐng gěi tāmen zhǔnbèi yī xiǎo wǎn róngyì chī de, yīnwèi yǒuxiē dōngxī tāmen bù ài chī kěnéng shì yīnwèi yáchǐ yǎo bù dòngle.
Cóng wǒmen chūshēng kāishǐ, fùmǔ jiù zài bù tíng de mánglù, jiào wǒmen shēnghuó de jīběn nénglì, bǎ rénshēng de jīngyàn gàosù wǒmen, hái ràng wǒmen dúshū xuéxí… Suǒyǐ, rúguǒ yǒu yītiān, tāmen zhēn de dòng bùliǎole, w wǒmen yào jì zhù, kàn fùmǔ jiùshì kàn zìjǐ de wèilái. Rúguǒ yǒu yītiān, nǐ xiàng tāmen yīyàng lǎoshī, nǐ xīwàng zěnmeguò?

 

Bản dịch

Nếu có 1 ngày, bạn phát hiện phòng bếp của mẹ mình không sạch sẽ như trước kia nữa; nếu một ngày, bạn phát hiện món ăn mẹ nấu quá khó ăn; nếu có 1 ngày, bạn phát hiện bố bạn vừa xem vừa ngủ, nếu có 1 ngày, bạn phát hiện bố mẹ không còn thích ăn hoa quả giòn nữa; nếu có 1 ngày bạn phát hiện bố mẹ thích ăn cháo; nếu có 1 ngày, bạn phát hiện họ phản ứng chậm đi; nếu có 1 ngày, bạn phát hiện lúc ăn cơm họ luôn ho….

Nếu có 1 ngày như vậy, tôi muốn nói với bạn rằng: Bố mẹ bạn thật sự đã già rồi, cần có người chăm sóc rồi.

Mỗi 1 người đều sẽ già đi. Bố mẹ già trước chúng ta, Chúng ta nên chăm sóc họ, quan tâm họ. Họ có thể sẽ làm nhiều việc chưa được tốt, nếu căn phòng có mùi, có thể tự họ cũng không ngửi thấy, xin đừng phàn nàn họ rằng họ bẩn. . Lúc họ không thích tắm, xin giành thời gian tắm cho họ, bởi vì họ tự tắm có thể  sẽ không sạch; xin bạn hãy chuẩn bị 1 cái bát nhỏ để dễ dàng ăn, bởi vì có 1 số thứ họ không ăn được vì răng của họ không nhai được nữa.

Từ lúc chúng ta sinh ra, bố mẹ không ngừng bận rộn, dạy chúng ta các kỹ năng sống cơ bản và kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta, còn bảo chúng ta cách đọc sách…. Vì vậy, nếu có 1 ngày, họ thật sự không thể di chuyển được nữa, chúng ta phải ghi nhớ, xem bố mẹ chính là tương lai của mình. Nếu có 1 ngày, lúc già bạn giống như họ, bạn hi vọng sẽ vượt qua như thế nào

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Trung trong Gia Đình

>> Xem thêm: Các câu khẩu ngữ tiếng Trung trong giao tiếp hằng ngày

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG TRUNG?