Cách chào tạm biệt và yêu cầu giữ liên lạc

1. End the conversation – Kết thúc cuộc nói chuyện

 • Well, It was nice meeting you. I really had a great time. Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
 • I had a nice time talking to you Tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với cô thật thú vị.
 • Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met. Tôi phải trở lại làm việc. Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. 
 • So, listen, it’s been great talking to you… Nghe này, nói chuyện với anh thật tuyệt…
 • Anyway, I’ll let you get back to your shopping. Thôi, tôi sẽ trả cô về với việc mua sắm của mình.
 • Anyway, I don’t want to monopolize all your time. Thôi, tôi không muốn chiếm hết thời gian của cô.
 • Well, I don’t want to keep you from your work. Thôi, tôi không muốn ngắt quãng công việc của cô.
 • If you’ll excuse me, I just saw someone I’ve been meaning to catch up with. Xin phép anh, tôi vừa thấy một người mà tôi đang muốn hỏi thăm.
 • My friends just walked in. I want to go say hi to them… Bạn tôi vừa bước vào, tôi muốn đến chào họ…
 • Sorry I can’t talk longer. I’m actually on my way to meet a friend for coffee. Xin lỗi tôi không thể nói chuyện lâu hơn. Sự thật là tôi đang trên đường đi gặp một người bạn để uống cà-phê
 • Let’s talk more another time. I’ve got to go find my friends. Chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn vào một dịp khác. Giờ tôi phải đi tìm bạn tôi.
 • I just have to head to the bathroom. I’ll run into you later maybe. Tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Có thể tôi sẽ gặp lại anh sau.
 • I just got here. I’m going to look around a bit more. Tôi vừa đến. Tôi sẽ đi quanh một vòng xem thử có gì.
 • I’m going to go grab another drink. Tôi sẽ đi lấy một chai/ly nữa.
 • Well, I gotta go (but I’ll text later). Tôi phải đi đây (nhưng tôi sẽ nhắn tin sau)
 • Take care. Giữ gìn sức khỏe nhé.

Informal (Thân mật):

 • I gotta run, good talking to you. Tôi phải phóng đây, nói chuyện với anh rất vui.

cach-chao-tam-biet-trong-tieng-anh

2. Ask to keep in touch – Đề nghị giữ liên lạc

 • Can I get/have your number? This way we can keep in touch. Tôi lấy số điện thoại của anh được không? Để ta có thể giữ liên lạc.
 • What’s your number? I’d love to see you again… Số của em là gì? Anh rất muốn gặp lại em…
 • Are you on Facebook or Skype? Cô có dùng Facebook hay Skype không?
 • Should I add you on Skype? Tôi add cô trên Skype nhé?
 • Can I call you sometime so we can talk more? Anh có thể gọi cho em một dịp nào đó để ta có thể nói chuyện nhiều hơn không?
 • So… is there a number where I can reach you? Vậy… anh có số điện thoại nào để tôi có thể liên lạc không?
 • Is there a way I can get in contact with you later? Tôi có thể liên lạc với cô sau này bằng cách nào?
 • Let’s meet up again sometime soon. I had fun. Here’s my number. Chúng ta hãy gặp lại vào một dịp nào đó sớm đi. Em đã rất vui. Đây là số của em.
 • Let’s do this again soon. Let me give you my number. Chúng ta gãy sớm gặp lại nhé. Để em cho anh số của em.
 • Hey I had a great time, why don’t you take my number so you can give me a call/text later. Này, em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, sao anh không lấy số điện thoại của em và gọi/nhắn tin cho em sau nhỉ?
 • Would you like to go out with me sometime? Em có muốn đi chơi với anh một lần nào đó không?
 • Do you have a card so I know how to contact you? Anh có danh thiếp để tôi biết cách liên lạc với anh không?

Informal and humorous (Thân mật và hài hước):

 • I lost my number, can I have yours? Anh làm mất số điện thoại của mình rồi, em cho anh số của em được không?
 • Hey I think something’s wrong with my phone: Your number’s not in it. Này, anh nghĩ điện thoại anh có vấn đề: Số của em không có trong đó.

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!