MẪU BÀI THI 6 MÔN NGOẠI NGỮ CỦA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Một điểm mới trong tuyển sinh 2016 của ĐHQGHN là tổ chức làm bài thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ trên máy tính cho cả 6 thứ tiếng. Đề gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút.

sx

Thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2015

Bài thi ngoại ngữ là một trong các môn học tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6) gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm.

Kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi để xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) thuộc ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ và đã được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển.

Nhằm giúp thí sinh đạt điểm cao môn ngoại ngữ, Dân trí giới thiệu mẫu bài thi 6 môn ngoại ngữ đánh giá năng lực do ĐH QGHN cung cấp để thí sinh tham khảo.

Bài thi mẫu bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2016 như sau:

  1. Đề mẫu tiếng Anh: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-Anh.pdf
  2. Đề mẫu tiếng Đức: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-%C4%90%E1%BB%A9c.pdf
  3. Đề mẫu tiếng Nga: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-Nga.pdf
  4. Đề mẫu tiếng Nhật: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-Nh%E1%BA%ADt.pdf
  5. Đề mẫu tiếng Pháp: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-Ph%C3%A1p.pdf
  6. Đề mẫu tiếng Trung: http://cet.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/02/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BA%ABu-Ti%E1%BA%BFng-Trung.pdf

Nguồn: Dân Trí

Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky

Địa chỉ: 292 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh