Từ vựng tiếng Hàn về Tiền

Tiền thì chắc chắn sử dụng hàng ngày rồi, Tiền dùng trong công ty, ngân hàng, trong mua sắm,… Bài viết này, NEWSKY sẽ chia sẻ cho bạn danh sách các Từ vựng tiếng Hàn về tiền để bạn vận dụng dùng một cách chính xác nhé.

Từ vựng về TIỀN

 1. 돈을 주다: cho tiền
 2. 돈을 받다: nhận tiền
 3. 돈을 빌리다: mượn tiền
 4. 돈을 내다: trả tiền
 5. 돈을 부치다: gửi tiền
 6. 돈을 바꾸다: đổi tiền
 7. 돈이 똑 떨어지다: hết sạch tiền
 8. 돈이 없다: không có tiền
 9. 돈이 있다: có tiền
 10. 돈이 많다: nhiều tiền
 11. 돈이 적다: ít tiền
 12. 돈을 훔치다: trộm tiền
 13. 돈을 체납하다: nợ tiền
 14. 돈을 찌르다: giúi tiền, đút lót
 15. 돈을 숨기다: dấu tiền
 16. 돈을 비축하다: cất tiền
 17. 돈을 모으다: góp(gom) tiền
 18. 돈을 벌다: kiếm tiền
 19. 돈을 집다: nhặt tiền
 20. 돈을 떨어지다: rơi tiền
 21. 돈이 충분하다: đủ tiền
 22. 돈이 모자라다: thiếu tiền
 23. 돈을 따다: hái ra tiền
 24. 돈때문에: vì tiền
 25. 돈세탁: rửa tiền
 26. 돈더미: đống tiền
 27. 돈놀이: cho vay tiền nặng lãi
 28. 돈벼락: khoản tiền từ trên trời rơi xuống
 29. 돈을 물 쓰듯 하다 : tiêu tiền như nước

Từ vựng LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN

 1. 동전:  tiền xu
 2. 지폐: tiền giấy
 3. 수표: ngân phiếu
 4. 잔돈: tiền lẻ
 5. 환전: đổi tiền
 6. 신용카: thẻ tín dụng
 7. 환율: tỷ giá hối đoái
 8. 현금: tiền mặt
 9. 핸드백: túi xách
 10. 지갑: ví tiền
 11. 수포: séc
 12. 통장:  sổ tiết kiệm
 13. 도장 :con dấu
 14. 입금 :nạp tiền
 15. 출금 :rút tiền
 16. 신분증: giấy chứng minh thư, căn cước
 17. 계좌번호:  số tài khoản
 18. 비밀번호 : số bí mật
 19. 현금카드 : thẻ tiền mặt
 20. 헌금자동입촐금기 : máy rút tiền tự động
 21. 계좌 이체 :chuyển tiền qua tài khoản
 22. 잔액 조회 :kiểm tra tiền dư
 23. 통장 정리 : kiểm tra sổ tiết kiệm
 24. 예금하다 : gửi tiền vào ngân hàng
 25. 송금하다 : chuyển tiền
 26. 환전하다 : đổi tiền
 27. 수입 : thu nhập
 28. 대출하다 : vay tiền
 29. 통장을 개설하다 : mở sổ tài khoản
 30. 적금을 들다 : gửi tiết kiệm định kì
 31. 수수료를 내다 : trả lệ phí, hoa hồng
 32. 공고금을 내다 : nộp phí công cộng
 33. 자동이체를 하다 : chuyển tiền tự động
 34. 중명서 : chứng minh thư
 35. 동전을 교환하다 : đổi tiền xu
 36. 가계부를 쓰다 : viết sổ chi tiêu
 37. 용돈 기입장 : sổ ghi chép tiền chi tiêu
 38. 자동납부 : trả, nộp tiền tự động
 39. 저금통 : thùng bỏ tiền tiết kiệm
 40. 지출 : chi trả , khoản chi
 41. 인터넷뱅킹을 하다 : giao dịch nhân hàng qua mạng
 42. 텔레뱅킹을 하다 : giao dịch ngân hàng qua phương tiện truyền thông

Trên đây là danh sách Từ vựng tiếng Hàn liên quan đến tiền. Kiên trì là điều vô cùng quan trọng khi học ngoại ngữ. Chúc các bạn học tốt.

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?