Từ vựng tiếng Hàn về Biển Báo Giao Thông

Cần cho bạn nào chuẩn bị thi bằng lái ở Hàn Quốc đây. Đây là chủ đề thực sự hữu ích cho việc thi trắc nghiệm. Học các từ này và cùng đi thi thôi. Còn đối với những bạn khác, đây là những từ vựng tiếng hàn về biển báo giao thông rất phổ biến mà bạn thường hay gặp tại các con đường ở Hàn Quốc đó nhé!

 1. 공사중: Đường đang thi công
 2. 일방 통행: Đường một chiều
 3. 중지: Dừng lại
 4. 인도교: Cầu dành cho người đi bộ
 5. 다리: Cầu
 6. 도로표지: Biển báo
 7. 무료입장: Vào cửa miễn phí
 8. 엘리베이터: Thang máy
 9. 페인트 주의: Sơn còn ướt
 10. 젗은 바닥: Sàn còn ướt
 11. 대합실: Phòng chờ
 12. 숙녀용 화장실: Nhà vệ sinh nữ
 13. 남성용 화장실: Nhà vệ sinh nam
 14. 위험: Nguy hiểm
 15. 입장: Lối vào
 16. 비상구: Lối thoát hiểm
 17. 출구: Lối ra
 18. 서쪽: Hướng tây
 19. 남쪽: Hướng nam
 20. 동쪽: Hướng đông
 21. 북쪽: Hướng bắc
 22. 문을 당기시오: Kéo cửa
 23. 당기시오: Kéo ra
 24. 문을 미시오: Đẩy cửa
 25. 미시오: Đẩy cửa vào
 26. 맹견 주의: Coi chừng chó dữ
 27. 화재 경보기: Chuông báo động
 28. 임대: Cho thuê
 29. 턴금지: Cấm quay xe
 30. 섬광 촬영금지: Cấm chụp hình flash
 31. 촬영금지: Cấm chụp hình
 32. 추월금지: Cấm vượt
 33. 우회전 금지: Cấm rẽ phải
 34. 좌회전 금지: Cấm rẽ trái
 35. 통행금지: Đường cấm
 36. 쓰레기를 버리지마십시오: Cấm xả rác
 37. 입장사절: Cấm vào
 38. 금연: Cấm hút thuốc
 39. 잔디밭에들어가지마시오: Cấm đi lên cỏ
 40. 모두 수단금지: Cấm các loại xe
 41. 주차금지 구역: Cấm đậu xe
 42. 주차장: Bãi đậu xe

Chúc các bạn học tốt.

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Du Lịch

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Thời gian