Tips cho phần Reading – Toeic

icon400x400

1, Phần V: Hoàn thành câu (Incomplete Sentences)

– Đừng tập trung tìm lỗi chính tả, vì ko bao giờ xuất hiện trên câu hỏi này.
– Quan sát các từ đứng sau và đứng trước từ cần điền.
– Đọc và hiểu ý của cả câu trước khi trả lời.

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

– Cẩn thận câu trả lời có hình thức sai.
– Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau.
– Cẩn thận với các từ thường bị dùng sai.

2, Phần VI: Điền từ (Incomplete Texts)

– Đọc cả đoạn văn chứ không đọc các từ xung quang. Cố gắng hiểu nghĩa của cả đoạn.

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

– Cẩn thận với các cụm từ lặp và thừa.
– Cẩn thận với những từ không cần thiết.
– Chú ý đến hình thức từ và cách chia thì của động từ.

3, Phần VII: Đọc hiểu (Reading Comprehension)

– Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi như đối tượng của bài đọc là ai, mục đích viết để làm gì.

– Đầu tiên đọc lướt bài đọc, câu hỏi. và sau đó quay trở lại bài đọc để tìm câu trả lời.

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

– Nhiều lựa chọn chưa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không có liên quan đến câu hỏi.
– Chỉ cần đọc các lựa chọn trả lời và chọn chi tiết sai.

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!