Phân biệt ‘need’, ‘have to’ và ‘must’

Ba động từ khuyết thiếu này được sử dụng để nói về việc gì đó cần được làm nhưng có sắc thái, ngữ cảnh khác nhau.

19-b2-a1-3834-1455930388

Mỗi từ trên có nhiều cách dùng và từ loại. Bài viết chỉ đề cập đến những điểm khác nhau giữa ba động từ trong trường hợp nói về “necessity” – việc gì đó cần, phải được làm.

Need to do something: cần làm gì

Trong ba động từ khuyết thiếu, need to do something có sắc thái nhẹ nhàng nhất, miêu tả ai đó cần, nên làm việc gì để mang lại lợi ích (benefit), mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ:

– I need to do my homework. (Tôi cần làm bài tập về nhà – vì tôi cảm thấy làm bài tập khiến tôi hiểu bài hơn)

Must do something: phải làm gì

Must do something thường được dịch “phải làm điều gì”. Sự bắt buộc làm gì này xuất phát từ cảm xúc cá nhân, người nói cho rằng mình phải làm như vậy và không có lựa chọn nào khác. Nếu không, anh ta sẽ nhận lấy một hậu quả (consequence). Ví dụ:

– I must ​phone my ​sister. (Tôi phải gọi điện cho chị gái thôi – nếu không chị sẽ giận vì tôi không quan tâm)

Have to do something: phải làm gì

Cách diễn đạt này mang tính cấp thiết (urgency) nhất. Người nói xem việc này là một nhiệm vụ (obligation), do quy định (rule) nào đó bắt buộc. “Must do something” mang cảm xúc chủ quan còn “have to do something” mang tính cưỡng chế hơn. Ví dụ:

– I have to do my homework. (Tôi phải làm bài tập về nhà – vì giáo viên yêu cầu, nếu không làm sẽ bị phạt)

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, “must” và “have to” vẫn được chấp nhận dùng thay thế cho nhau.

Nguồn: vnexpress.net

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!