6 MẸO GIÚP NHẤN TRỌNG ÂM TIẾNG ANH CHÍNH XÁC TRONG TÍCH TẮC

motsoquytacnoidungtrongamtrongtienganh

Trọng âm trong tiếng Anh được ví như dấu trong tiếng Việt. Nếu phát âm sai, bạn sẽ làm sai nghĩa của từ đó trong câu. Thực tế, phát âm tiếng Anh là trở ngại rất lớn với nhiều teen mình, bởi các yếu tố biến đổi đa sắc màu trong ngữ điệu và trọng âm khác nhiều so với tiếng Việt. Cùng nhớ nhanh 6 mẹo dưới đây để phát âm tiếng anh chính xác nha!

1. TRỌNG ÂM RƠI VÀO GỐC TỪ
Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.
Ví dụ: ‘comfortable – un’comfortable
em’ploy – em’ployment
‘popular – un’popular
Ngoại lệ: ‘undergrowth – ‘underground
.
2. TRỌNG ÂM RƠI VÀO TRƯỚC NHỮNG TỪ CÓ TẬN CÙNG LÀ:
‘tion’: pre’vention, ‘nation
‘sion’: in’vasion, dis’cussion
‘ic’: po’etic, eco’nomic
‘ical’: ‘logical, eco’nomical
‘ance’: im’portance, ‘distance
‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, những từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng rơi vào trước nó.

Trường hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

3. TRỌNG ÂM RƠI VÀO ÂM TIẾT THỨ 2 TÍNH TỪ NÓ NGƯỢC LÊN VỚI NHỮNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG:
‘ate’: ‘decorate, con’solidate
‘ary’: ‘dictionary, i’maginary
.
4. NHỮNG DAH TỪ VÀ TÍNH TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT, TRỌNG ÂM THƯỜNG RƠI VÀO ÂM TIẾT THỨ NHẤT:
Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children
Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice
.
5. NHỮNG ĐỘNG TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT, TRỌNG ÂM THƯỜNG RƠI VÀO ÂM TIẾT THỨ 2.
Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …
Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter
.
6.NHỮNG TỪ ĐƯỢC TẠO THÀNH BỞI 2 GỐC TỪ, TRỌNG ÂM THƯỜNG RƠI VÀO GỐC ĐẦU.
Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick…

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!