Tổng hợp ngữ pháp N5 (P1)

Tổng hợp mẫu ngữ pháp N5 ngắn gọn cho các bạn tham khảo nha :) (Phần 1)

 1. ~は : Thì, là, ở
 2. ~も: Cũng, đến mức, đến cả
 3. ~で: Tại, ở, vì, bằng, với (khoảng thời gian)
 4. ~を: Chỉ đối tượng của hành động
 5. ~に/へ: Chỉ hướng, địa điểm, thời điểm
 6. ~ に: Vào, vào lúc……
 7. ~と: Với ~
 8. ~が: Nhưng
 9. ~から~まで: Từ ~đến ~
 10. ~あまり~ない: Không…lắm
 11. ~全然~ない: Hoàn toàn~không
 12. ~なかなか~ない: Mãi mà… , mãi mới…
 13. ~ませんか: Anh/chị cùng……với tôi không?
 14. ~があります: Có (dùng cho vật)
 15. ~がいます: Có ( dùng cho người)
 16. ~に~回: Làm ~ lần trong khoảng thời gian~
 17. ~ましょう: Chúng ta hãy cùng ~
 18. ~ましょうか: Tôi ~ hộ cho anh nhé
 19. ~がほしい: Muốn…
 20. ~たい: Muốn…

Trung tâm tiếng Nhật NEWSKY sưu tầm và tổng hợp