PHÂN BIỆT QUICK , FAST VÀ RAPID

Thumbnail

Khi là tính từ:

-Fast: dùng để chỉ 1 người hoặc vật di chuyển với tốc độ nhanh

Ví dụ: Tom is the fastest runner is my class. (Tom là người chạy nhanh nhất trong lớp tôi)

-Quick: thường để chỉ tốc độ hoàn thành công việc gì đó một cách nhanh chóng hoặc không bị trì hoãn

Ví dụ: She gave him a quick glance. (Cô ấy liếc nhanh qua anh ta)

-Rapid: thường được dùng trong văn phong lịch sự hơn để chỉ tốc độ thay đổi nhanh chóng, không dùng để chỉ tốc độ hoàn thành 1 việc hay tốc độ di chuyển.

Ví dụ: There are rapid climate change during the 20th century. (Trong suốt thế kỉ 20, có một sự thay đổi khí hậu nhanh chóng)

Khi là trạng từ:

-Quickly được dùng phổ biến hơn “quick”. Tuy nhiên “quick” lại được dùng trong câu cảm thán.

Ví dụ: Come on! Quick! They’ll see us. (Nhanh lên! Họ sẽ thấy chúng ta mất). Ở dạng so sánh hơn “quicker” lại được dùng nhiều hơn “more quickly”

-Fast vừa là trạng từ vừa là tính từ (không có “fastly”)

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH?