Những mẫu câu xin và cho ai đó Lời Khuyên trong tiếng Anh

Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều việc chúng ta không thể tự mình đưa ra quyết định được nên đôi lúc chúng ta cần xin những lời khuyên từ những người xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, gia đình, … Hôm nay chúng ta cùng học về một số mẫu câu thông dụng để xin và cho ai đó lời khuyên trong tiếng anh nhé! Let’s Go!

#1. Một số mẫu câu để xin lời khuyên của ai đó (Asking for advice) trong tiếng anh

 • If you don’t mind/ If it don’t the same to you +…..
 • What would you do (in this situation)?
 • What do you suggest?
 • What do you think I should do?
một số mẫu câu xin lời khuyên của ai đó

một số mẫu câu xin lời khuyên của ai đó

Ex:

 • If you do not mind/ If it does not the same to you, please give me some advice

(Nếu bạn không phiền, hãy cho tôi một số lời khuyên)

 • What’s your advice?

(Lời khuyên của bạn là gì?) 

 • What ought I to do?

(Tôi nên làm điều gì?)

 • If you were me what would you do?

(Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?)

 • What is your suggestion?

(Gợi ý của bạn là gì?)

 • We’ve got our bag stolen. What should we do?

(Túi xách của chúng ta đã bị đánh cắp. Chúng ta nên làm gì?)

#2. Một số cách để cho ai đó lời khuyên (Giving advice) trong tiếng anh

 • Would/ Could you mind +….
 • I think you should +…
 • Why don’t you + ….?
 • If I were you, +….
 • Maybe you should +….
Một số cách cho ai đó lời khuyên

Một số cách cho ai đó lời khuyên

Ex

 • Would you mind when I give you some tips?

(Bạn có phiền khi tôi cho bạn một số mẹo không?)

 • I think you should get a lawyer.

(Tôi nghĩ bạn nên có một luật sư)

 • Why don’t you call her?

(Tại sao bạn không gọi cho cô ấy?)

 • If I were you, I would tell her.

(Nếu tôi là bạn tôi sẽ nói cho cô ấy)

 • Maybe you should try someplace else.

(Có lẽ bạn nên thử một nơi khác)

Bạn đã nắm được các cách khi xin và cho người khác lời khuyên trong tiếng anh chưa? Hãy cùng nhau chia sẻ để học được nhiều bài học tiếng anh hơn nhé!