MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

so_what-600x337

1. To be no big deal = No Problem :Không vấn đề gì.

2. To bear in mind = Remember :Hãy nhớ rằng (Ý nhấn mạnh hơn Remember)
E.g: You should bear in mind that I am your boss.

3. every now and then = Sometimes : Đôi lúc (Hay dùng khi chê bai)

4. To fool around : Rong chơi, đùa giỡn

5. To give someone the cold shoulder :Đối xử lạnh nhạt/tệ bạt với ai

6. To hang in there = Do not give up : Không đầu hàng (Cố gắng cho tới cùng.

7. To keep my fingers crossed = Hope : Cầu may/ Hy vọng.

8. If worst comes to worst : Nếu điều xấu nhất xảy ra, Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra…

9. In the long run :Về lâu về dài

10. To be up to date : Cập nhật/ Bắt kịp thời đại

11. To let bygones be bygones : Không nhắc lại chuyện cũ/ Quên đi chuyện cũ = Forget everything in the past/ Forget past stories.

13. Out of question = Impossible : Không thể nào được /Miễn bàn

14. Out of order = Broken down :Hư, hỏng.
Eg: The computer is out of order.

 Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!