Từ vựng tiếng Hàn về Truyền Thông

Từ vựng theo chuyên ngành  chủ đề Từ vựng tiếng Hàn về truyền thông. Dù không làm trong truyền thông cũng không sao, chúng ta luôn luôn tiếp xúc với báo giấy, báo mạng, tin tức, sự kiện trên đài phát thanh, đài truyền hình đúng không. Đây là chủ đề gần gũi và thường thấy trong đời sống hàng ngày.

 1. 간행하다: in ấn
 2. 검열하다: kiểm duyệt
 3. 게재하다: đăng bài
 4. 경제면: trang kinh tế
 5. 고류: tiền nhuậm bút
 6. 공개방송: phát hành công khai
 7. 공저: cùng biên soạn
 8. 광고면: trang quảng cáo
 9. 교열: hiệu đính , sửa
 10. 교정: sửa , hiệu đính
 11. 교통방송: phát thanh mgiao thông
 12. 구독하다: mua để học
 13. 구인란:  mục tìm người
 14. 구직란: mục tìm việc
 15. 국영방송: đài truyền hình nhà nước
 16. 그림책:  sách hoạt hình
 17. 기사: bài báo
 18. 기자: nhà báo
 19. 난시청: khó nghe và nhìn ( do chướng ngại vật )
 20. 날씨란: mục thời tiết
 21. 녹화하다: ghi hình
 22. 녹평: đánh giá , bình luận
 23. 다큐멘터리: tư liệu , tài liệu
 24. 대중매체:  phương tiện truyền thông
 25. 도서:  thư viện
 26. 독자:  độc giá
 27. 드라마: kịch , phim truyền hình
 28. 만화: hoạt hình
 29. 머리글: lời nói đầu
 30. 무협지: tạp chí võ hiệp
 31. 문화면:   trang văn hóa
 32. 발간하다:   phát hành
 33. 발행부수: số lượng phát hành
 34. 발행하다: phát hành
 35. 방송국:   đài truyền hình , phát thanh
 36. 방송망:  mạng phát sóng
 37. 방송매체:  phương tiện phát sóng
 38. 방송하다:  phát sóng
 39. 방영하다:  chiếu . trình chiếu
 40. 방청객:  khán thính giả xem truyền hình
 41. 보도:  đưa lên báo , tờ báo
 42. 부수: số lượng tờ báo
 43. 부제:   phụ đề
 44. 사진기자:  phóng viên ảnh
 45. 사회면:  trang xã hội
 46. 사회자: người dẫn chương trình
 47. 생방송:   phát sóng trực tiếp
 48. 생중계:   truyền hình trực tiếp
 49. 서적:  sách
 50. 서점:  thư viện
 51. 석간: phát hành vào buổi tối
 52. 선전: tuyên truyền
 53. 소식:  tin tức
 54. 속보:  thông báo khẩn , tin khẩn
 55. 송년호:  tờ cuối năm
 56. 수신료: chi phí nghe nhìn ( truyền hình cáp)
 57. 스포츠면: trang thể thao
 58. 시사:  giải thích
 59. 시청료:  chi phí nhận sóng ( nghe nhìn )
 60. 시청률: tỷ lệ người xem
 61. 신문: báo
 62. 신문배달: phát báo
 63. 신청하다:  đăng ký
 64. 싣다:  đăng
 65. 아나운서: phát thanh viên
 66. 애독자: người hay mua đọc
 67. 언론: ngôn luận
 68. 언론매체:  phương tiện ngôn luận
 69. 언론사: cơ quan ngôn luận
 70. 언록인: người làm báo
 71. 여성지:  tạp trí phụ nữ
 72. 연출자: diễn viên
 73. 연출하다: diễn suất
 74. 원고: bản thảo , nguyên gốc
 75. 원고료: tiền nhuậm bút
 76. 월간지:  tờ báo ra hàng tháng , nguyệt san
 77. 위성방송:  truyền hình qua vệ tinh
 78. 위성중계:  truyền hình vệ tinh
 79. 위인전: sách về những vĩ nhân
 80. 인쇄소:  nhà in
 81. 자서전: hồi ký
 82. 작가: tác giả
 83. 잡지:  tạp chí
 84. 재방송:  phát lại
 85. 저서:  viết sách
 86. 정기구독: mua đọc định kỳ
 87. 정치면:  trang chính trị
 88. 제작하다:  chế tác
 89. 조간:  phát hành buổi sáng
 90. 조연출:  trợ diễn
 91. 주파수: tần số sóng
 92. 중계하다:  phát sóng
 93. 중앙방송: truyền hình trung ương
 94. 지면:  mặt giấy
 95. 통신사: hãng thông tấn
 96. 찍다: quay , chụp ( ảnh )
 97. 채널: kênh
 98. 청취하다:  nghe
 99. 취재하다: viết bài
 100. 출판사: nhà xuất bản

Chúc các bạn học tốt.

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn chỉ Cảm xúc, Tâm trạng

>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Cơ thể người

CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?