SỞ HỮU CÁCH CỦA DANH TỪ (Possessive noun)

so-huu-cach

Công thức chung: Người làm chủ + ‘S + vật/ người thuộc quyền sở hữu (tức là thuộc về người đó)
Ex: Mary’ s T- shirt (áo thun của Mary)
Tom’ s father (cha của Tom)
Các trường hợp khác:
– Danh từ số ít nhưng có S (như tên riêng, hoặc danh từ có S sẵn), thêm ‘S.
Ex: Doris’ s room (phòng của Doris)
my boss’ s flat (căn hộ của sếp tôi)
– Danh từ số có nhiều ngoại lệ không có S, thêm ‘S.
Ex: children’s dolls (những con búp bê của trẻ em)
– Chỉ có trường hợp danh từ là số nhiều có S, lúc đó chúng ta chỉ thêm dấu phẩy, không thêm S, các trường hợp khác đều thêm ‘S.
Ex: students’ library  (thư viện của sinh viên)
– Nếu vật hay người thuộc về hai danh từ nói nhau bằng chữ “AND” chỉ thêm ‘s cho danh từ thứ hai.
Ex: Carol and Susan’ s car.

* Lưu ý:
– Sở hữu cách chỉ dùng cho người, quốc giavật có sự sốngthời gian (Ex: twenty years’ time)
– Danh từ sau ‘S không có “the”.
Ex: the car of the engineer ==> the engineer’ s car
– Với đồ vật, phải dùng “of” (nghĩa là “của”) và “the” cho hai danh từ nếu không có tính từ sở hữu, this, that, these, those.
Ex: the door of my class, the roof of the house

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM