Phân biệt LIKE và AS

LIKE và AS đều được dùng để chỉ các sự vật tương tự nhau.
su-khac-nhau-giua-as-va-like Tuy nhiên không phải chúng ta có thể dùng 2 từ này thay thế cho nhau. Cùng tìm hiểu điểm khác biệt giữa LIKE và AS để sử dụng đúng cách nhé.

LIKE


  • Được theo sau bởi 1 danh từ hoặc đại từ.

EX: I have brown eyes like my mother.

  • LIKE trong tình huống này miêu tả sự tương đồng về ngoại hình cũng như tính cách.
  • Khi bạn muốn hỏi về ngoại hình hoặc tính cách của một ai đó, bạn có thể dùng các câu dưới đây:

What’s she like?” (i.e. is she nice or difficult to get on with?)

What does she look like?” (is she tall, or does she have brown hair, for example?)

Who is she like?” (does she take after her mother or her father, for example?)

AS


  • Được theo sau bởi một chủ từ và động từ.

EX: “She’s a good student, as her brother was before her.”

Tuy nhiên, trong văn nói, like có thể thay thế AS. “She’s a good student,like her brother was before her.”

  • AS có thể đi cùng với 1 giới từ.

EX: “As in the 1960’s, the population explosion will cause some problems.”

  • Thành ngữ với AS:  “asyou know”, “as you requested”, “as we agreed”.
  • AS sử dụng trong so sánh ngang bằng: “He’s as clever as his sister.”

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM