‘I’m well’: Đúng ngữ pháp hay không?

“Well” còn có thể dùng như một tính từ, miêu tả trạng thái sức khỏe tốt.

Trong câu hỏi “How are you?” (Anh khỏe không?), cách trả lời “I’m good” và “I’m well” đều đúng ngữ pháp.

I’m good nhấn mạnh nhiều đến cảm xúc, trạng thái (emotional state) của người trả lời. Vì “How are you” thường được dùng như một lời chào, cách trả lời này phù hợp với tinh thần câu hỏi và được sử dụng phổ biến.

Tuy nhiên, I’m well cũng là một cách trả lời đúng nhưng lại nhấn mạnh hơn vào tình trạng sức khỏe, thể chất (physical state). Trường hợp sau giúp bạn hiểu rõ hơn cách dùng của “well”:

– Are you feeling OK? Your face looks a little pale (Cậu có làm sao không? Mặt cậu trông hơi nhợt nhạt)

– I am well. (Tớ ổn mà)

well

Cách sử dụng “well” như một tính từ được người Mỹ sử dụng nhiều trong nói chuyện thường ngày. Với văn phong trang trọng và tiếng Anh-Anh (British English), bạn nên sử dụng “good” cho cả hai trường hợp trên.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM