Các cặp tính từ đối nghĩa

1) 가깝다 >< 멀다    gần >< xa

2) 가볍다 >< 무겁다   nhẹ >< nặng

3) 가난하다 >< 부유하다    nghèo nàn >< giàu có

4) 간단하다>< 복잡하다     đơn giản >< phức tạp

5) 거칠다 >< 부드럽다        sần sùi >< mềm mại

6) 걱정하다 >< 안심하다    lo lắng >< an tâm

7) 계속하다 >< 중단하다     liên tục >< gián đoạn

8) 귀엽다 >< 얄밉다        đáng yêu >< đáng ghét

9) 게으르다 >< 열심하다    lười >< chăm chỉ

10) 기쁘다 >< 슬프다         vui >< buồn

11) 낮다 >< 높다         thấp >< cao

12) 낯익다 >< 낯설다         quen thuộc >< lạ lẫm

13) 넓다 >< 좁다         rộng >< chật hẹp

14) 뚱뚱하다 >< 마르다      béo >< gầy

15) 다행하다 >< 불행하다       may mắn >< bất hạnh

16) 단순하다 >< 복잡하다       đơn giản >< phức tạp

17) 답답하다 >< 후련하다        ngột ngạt >< thoải mái

18) 두껍다 >< 얇다          dày >< mỏng

19) 뚜렷하다 >< 희미하다        rõ ràng >< mờ mịt

20) 마르다 >< 젖다          khô ráo >< ẩm ướt

21) 많다>< 적다         nhiều >< ít

22) 모자르다 >< 넉넉하다        thiếu >< đầy đủ

23) 빠르다 >< 느리다                nhanh >< chậm

24) 바쁘다 >< 한가하다            bận >< rảnh rỗi

25) 밝다 >< 어둡다           sáng >< tối

26) 불만하다 >< 만족하다        bất mãn >< thỏa mãn

27) 불쾌하다 >< 유쾌하다        khó chịu >< sảng khoái

28) 비싸다>< 싸다           đắt >< rẻ

29) 서투르다 >< 익숙하다        lạ lẫm >< quen thuộc

30) 수줍다 >< 활발하다            ngượng, ngại >< hoạt bát, năng nổ

31) 쉽다 >< 어렵다          dễ >< khó

32) 예쁘다 >< 나쁘다                 đẹp > < xấu (tính cách)

33) 유명하다 >< 무명하다         nổi tiếng >< vô danh

34) 위험하다 >< 안전하다         nguy hiểm >< an toàn

35) 절약하다 >< 낭비하다         tiết kiệm >< lãng phí

36) 약하다 >< 강하다           yếu >< khỏe

37) 완강하다 >< 나약하다         kiên cường >< yếu đuối

38) 젊다 >< 늙다                   trẻ >< già

39) 정당하다 >< 부당하다         chính đáng >< không chính đáng

40) 조용하다 >< 시끄럽다          yên tĩnh >< ồn ào

41) 짧다 >< 길다                   ngắn >< dài

42) 차다 >< 뜨겁다              lạnh >< nóng

43) 착하다 >< 악하다          hiền lành >< độc ác

44) 춥다 >< 덥다                  lạnh >< nóng

45) 충분하다 >< 부족하다           đầy đủ > thiếu

46) 친절하다 >< 불친절하다       thân thiện >< không thân thiện

47) 크다 >< 작다                 To >< nhỏ

48) 캄캄하다 >< 환하다                 tối mò >< sáng

49) 튼튼하다 >< 약하다                 chắc chắn, vững >< yếu

50) 틀리다 >< 맞다             Sai >< đúng

51) 편리하다 >< 불편하다              thuận tiện >< bất tiện

52) 편안하다 >< 불안하다             bình an >< bất an

53) 포근하다 >< 쌀쌀하다             ấm áp >< lành lạnh

54) 행복하다 >< 불행하다             hạnh phúc >< bất hạnh

55) 희망하다 >< 실망하다             hy vọng >< thất vọng

 

Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

Chúc các bạn học tốt!