Các cách paraphrase hữu ích trong thi IELTS

1e7cc2a50dd0f62a7984e1b862df3eb5

Paraphrasing (diễn giải) là 1 kỹ năng vô cùng quan trọng trong bài thi IELTS.

Trong nghe và đọc, câu trả lời đúng hầu như không bao giờ được bê nguyên từ bài đọc hay băng nghe ra, mà sẽ được paraphrase nên mới có lời khuyên là câu nào dài nhất thường là câu đúng nhất

Nếu luyện được kỹ năng Paraphrase, khi nghe và đọc không phải tìm câu hay từ chính xác nữa mà tìm Paraphrase của câu và từ, sẵn sàng để bắt được được những ý đó. Bên cạnh đó, khi nói mình cũng thường xuyên phải paraphrase. Không nên lặp lại câu hỏi của giám khảo ở câu trả lời của mình.

Ví dụ khi họ hỏi “Do you like football” thì không nên lặp lại “Yes I like soccer” mà diễn giải ra “I am a huge fan of soccer”, hay “Soccer is my favorite sport”.

Đặc biệt, trong phần  IELTS Writing task 1các bạn phải paraphrase để giới thiệu lại đề mà không được dùng lại từ ngữ họ đã sử dụng. Nói chung đây là 1 kỹ năng nên được chú trọng hơn và thường xuyên luyện tập để vận dụng cho tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

67994857

1 số cách Paraphrase có thể có ích cho bạn.

I/ Sử dụng Synonyms (từ đồng nghĩa):

Đây là cáchđơn giản nhất. Thay hết tất cả các từ có thể thay được bằng từ đồng nghĩa của chúng để tạo nên 1 câu paraphrase:

Ví dụ: More than half of the women who attended  meeting were in business with their spouses.

Paraphrase: The majority of the women who went to the one-day conference were in business with their husbands.

II/ Chuyển từ Active voice -> Passive Voice (Chuyển từ chủ động sang bị động): Câu bị động mang tính học thuật và tạo hiệu ứng câu trông khác hoàn toàn.

Vídụ: Next month, John will write a story about European hockey players

Paraphrase: Next month, a story about European hockey players will be written by John.

III/ Chuyển đổi giữa các dạng từ: Đây là cách chuyển Noun thành Verb, ADJ thành Verb và ngược lại, từ đó chuyển được cả cấu trúc của câu:

Ví dụ: It is necessary for this Master’s program to have further study.

Paraphrase: There is a need for further study of this Master’s program.

IV/Dùng cấu trúc “find it adj to dosomething” hay “find something adj”

Ví dụ: Learning English is difficult.

Paraphrase: I find it difficult tolearn English

VI/ Sử dụng Cleft sentence (câu tách): Đây là dạng câu mình tách 1 câu ra làm 2 vế để nhấn mạnh chủ ngữ, bắt đầu bằng it is/it was

Ví dụ: She liked the smell of hyacinths the best.
Paraphrase: It was the smell of hyacinths that she liked the best.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM