Các cách biểu hiện thích và không thích

  1. Nếu bạn muốn thể hiện rằng mình yêu một thứ gì đó:

love chatting with my friends in my free time.

adore going skiing.

She’s mad about that new boy band.

He’s crazy about that girl.

The baby is fond of cakes and candies.

like eating very much.

He really likes that new hair style (Trong câu này, ta cho thêm “really” ở cuối câu để nhấn mạnh sở thích)

He quite likes watching movies at home.

like going out with my friends.

3958340251

  1. Nếu bạn muốn thể hiện không thích cái gì đó

I don’t mind doing the housework.

She doesn’t like singing very much.

He’s not very fond of doing the housework.

He’s not a great fan of swimming.

Horse-riding isn’t really his thing.

dislike spending money on such a ridiculous thing.

She can’t bear cooking in a dirty kitchen.

hate crowded supermarkets.

*Một số lưu ý:

– Dislike được coi là một kính ngữ, có thể dùng trong cách hoàn cảnh trang trọng, lịch sự.

– Fond of thường được dùng để nói về người và thức ăn

– Nên nhớ rằng, để nói về yêu ghét chung chung thì có thể dùng cấu trúc like something hoặclike doing something. Cấu trúc I’d like dành cho những mong muốn cụ thể trong hiện tại và tương lai:

“I like swimming” = I like swimming generally.
“I’d like to go swimming this afternoon” = I want to go swimming at a specific time in the future.

– Lỗi thường gặp: Chú ý khi cho thêm very much hay a lot vào trong câu. Các cụm từ này chỉ được đứng sau thứ mà bạn thích.

Ví dụ: I like reading very much. Không được viết: I like very much reading.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWSKY

Hotline: 090 999 01 30 – (08) 3601 6727

Add: 292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM